Como se elabora

> Análise inicial: análise técnico e identificación inicial de proxectos en relación aos Obxectivos Estratéxicos da Axenda Urbana Española.

> Participación cidadá: diagnóstico compartido dos principais retos e proxectos da cidade cos axentes sociais e económicos clave.

> Deseño de estratexias e proxectos: concreción dos obxectivos prioritarios e a súa materialización en liñas de actuación e proxectos.

> Plan de acción e posta en marcha de proxectos: redacción do documento e preparación dos mecanismos para a execución e o seguimento.

Diagnóstico